Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 1, 2003                                                                            další čísla


 

1. JUDr. Vratislav Janda:
Do jubilejního roku.

 

sspe 85 letEmblém v záhlaví tohoto úvodníku (autor V.Sobota), s nímž se setkáváte na všech spolkových tiscích v tomto roce, symbolizuje skutečnost, že Spolek sběratelů a přátel exlibris oslaví v listopadu letošního roku toto mimořádné výročí.
V roce 1918, takřka několik dní po znovunabytí samostatnosti, se schází hrstka nadšenců a zakládá náš spolek. Třeba říci, že sice nestavějí na zelené louce, protože zájem již byl vzbuzen aktivitou nemnohých o deset let a více let dříve, leč čtyři roky světové války změnily nejen tvář Evropy, ale i lidi a jejich hodnoty, jejich zájmy a poměr k životu, kultuře a kráse.
Záhy, po prvním rozletu spolku dochází však v roce 1925 k rozštěpení sběratelské obce, které je zažehnáno až po pěti letech, kdy trpělivou a neúnavnou prací Vácslava Rudla byl položen základní kámen k jednotné organizaci, která přetrvala přes dvojí velké změny politických poměrů bez velkých výkyvů až do dnešních dnů; k organizaci stále sílící a úspěšně se rozvíjející.SSPE je členem FISAE, naši členové stáli dokonce u kolébky této mezinárodní organizace a bylo mu dokonce svěřeno uspořádání jejího XXVI. mezinárodního kongresu v roce 1996 v Chrudimi. Nejen činností ale i počtem našich členů patříme k největším organizacím v Evropě. Ale o tom všem budeme hovořit a vzpomínat na společné slavnostní večeři při příležitosti jubilejního sjezdu v Kroměříži.
Chci zde pouze připomenout větu, která je od počátku základním programem SSPE - "soustřediti ve svém kruhu sběratele, působiti mezi nimi přednáškami , výstavami, časopisem nebo publikacemi, aby se sběratelství nezvrhlo ve sport bez ohledu na uměleckou a grafickou hodnotu knižní značky a aby se členové horečným sbíráním nestali otroky svých sbírek, ale pravými milovníky dobrých grafických listů."
Na valné hromadě jste mohli vyslechnout projevy odpovědných funkcionářů, kteří podali počet ze své činnosti, z činnosti, kterou znáte a s níž se pravidelně setkáváte. Je zde proto na místě, abych nastínil program činnosti výboru Spolku sběratelů a přátel exlibris na tento jubilejní rok.
Víte, že se v loňském roce podařilo splnit hlavní cíl, který si výbor uložil a kterým jste ho také na valné hromadě pověřili, t.j. nalézt novou vhodnou místnost pro umístění knihovny, archivu a skladu spolkových publikací a tam vše přestěhovat z vlhkých a nevyhovujících prostor v Dejvicích. Práce na tomto úkolu nebyla ani snadná, ani bez nejrůznějších peripetií.Tím, že se výboru podařilo - byť s problémy- tento úkol beze zbytku splnit, stává se hlavním úkolem pro rok 2003 v něm pokračovat tak, aby v roce následujícím již byla k disposici členům dostupná a přístupná spolková knihovna a archiv, aby i mimopražští členové mohli při návštěvách hlavního města využít této možnosti podle svého zájmu a potřeb.. Možná, že se někomu může zdát tento termín dlouhý, je však na místě připomenout, že tento úkol leží na bedrech malého počtu členů výboru, že je potřeba vše zrevidovat, roztřídit a znovu upravit.
Druhou hlavní událostí letošního roku bude náš jubilejní sjezd v Prostějově, který organizuje člen výboru p. Josef Dolívka se svými spolupracovníky. K dnešnímu číslu je přiložena pozvánka s programem. Rádi bychom při této příležitosti uspořádali ze soboty na neděli společnou večeři, při níž bychom uctili památku zakladatelů sběratelství exlibris a našeho spolku a mohli si vzájemně zavzpomínat s přáteli. Chceme tím navázat na tradici spolkových večeří, které zejména za první republiky bývaly dostaveníčkem sběratelů , jejich rodin a přátel.
Nejbližší sběratelskou událostí, která je před námi, je výměnný den. Letos jsme zaměnili severní Moravu , kde se konal výměnný den dvakrát po sobě ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě, za východočeské Pardubice. Sejdeme se tam již příští měsíc, 17.května. Bližší informace je rovněž v tomto čísle Knižní značky nebo ji najdete na spolkové internetové stránce se všemi podrobnostmi (www.natur.cuni.cz). Tam se také uveřejňují i další aktuality; jako jsou výstavy, presenční aukce nebo schůzky.
V neztenčené míře bude pokračovat i naše ediční činnost. Ke čtyřem číslům Knižní značky přibude v letošním roce i druhý svazek Sborníku pro exlibris a užitou grafiku, který vyjde opět k prostějovskému sjezdu. Jsme rádi, že ten loňský nalezl příznivý ohlas mezi členy. Snažíme se, aby letošní svazek byl ještě zajímavější a lepší.
Samozřejmě vyjdou i další soupisy exlibris, u nichž chceme, aby se publikovaly soupisy díla především starších autorů. Jsme si vědomi toho, že nám scházejí přehledy tvorby některých základních osobností, ale jsme -bohužel- do značné míry vázáni zájmem autorů těchto soupisů. Rovněž budete nacházet i autorské listy, doplňující ty, které dosud vyšly ve Slovníku tvůrců exlibris. O mezerách, jichž jsme si vědomi, platí totéž, co jsem uvedl o soupisech. Dvě úmrtí významných umělců v nedávné době rozhodla i o tom, že edice Uzavřené dílo bude doplněna o další svazky o Vladimíru Komárkovi a Jindřichu Pilečkovi.
Vážení přátelé sběratelé, chtěl jsem vás alespoň ve stručnosti seznámit s tím, co výbor SSPE připravuje na tento rok, protože ne všichni jste se mohli zúčastnit valné hromady v únoru v Praze. Zbývá mi jen popřát vám všem dobré zdraví a osobní pohodu, která je tak nutná ke sbírání a potěšení z něho. Hodně nových exlibris vlastních i vyměněných vám srdečně přeje Váš  VJ

zpět na obsah č. 1, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz