Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 1, 2003                                                                            další čísla


 

12. Ing. Milan Humplík:
Z jednatelské zprávy na valné hromadě.

 

Loňský rok byl bohatý na výstavy. První jsme dosud neměli možnost vidět, byla věnována účastníkům kongresu FISAE ve Frederikskavnu a je zatím v muzeu Klause Rödela. Je to velmi reprezentativní výběr sto čtyřiceti knižních značek Jana Konůpka vybraných a řazených tak, aby dávaly celkový přehled o tvorbě a jejích proměnách v čase. Další se soustředily shodou okolností až na přelom roku. Zajímavou výstavou bylo "Evropské exlibris", na níž jsme vystavili podle požadavků Státní vědecké knihovny v Plzni výběr asi stovky prací francouzských, britských, rakouských a německých umělců. Výstavu organizoval Ing. Langhammer (viz článek v tomto čísle) a celá bude v krátké době k dispozici na elektronickém nosiči. Až překvapivě organizačně obtížný se ukázal úmysl přenést do Prahy rozsáhlé bratislavské Trienále z roku 2000. Účastníci valné hromady však měli možnost vidět ve výstavní síni nadace ABF na Václavském náměstí soubor, který je po chrudimské kongresové výstavě další mezinárodní konfrontací prací českých a zahraničních tvůrců. Připočtěme ještě zajímavou výstavku "Drobná grafika Jana Zrzavého", na které náš člen Dr. Vencl představil v Národním muzeu výsledek svého badatelského zájmu. Výstava ze soutěže Praha 2000 byla úspěšně prezentována v Ústí nad Orlicí a na čs. konzulátu v Miláně, kde při vernisáži byla přítomna senátorka Dr. Moserová, oficiální hosté a vedení italské exlibristické společnosti.
Prakticky celé druhé pololetí se výbor intenzivně zabýval knihovnou a archivem spolku. Nebylo to jen proto, že to slíbil na předešlé valné hromadě, ale také proto, že ve vlhkých prostorách dejvického suterénu hrozila písemnostem a knihám zkáza a hlavně pak proto, že je členové spolku nemohli užívat. Současné umístění v prostornější a mnohem komfortnější místnosti v Zelenečské ulici v Hloubětíně (na místě pohodlně přístupném metrem) dává předpoklad k lepšímu uspořádání a využití. To, čemu jsme dosud říkali ze setrvačnosti archiv, rozdělujeme na tři části - vlastní archiv písemností a spolkových publikací, knihovnu specializované literatury, katalogů a časopisů a konečně sklad našich starších listů, souborů, soupisů a časopisů, které nabídneme k výměně, prodeji, do aukcí a tombol. Protože archiv spolku byl v padesátých letech zcela zlikvidován, není příliš bohatý, buduje se postupně znovu z darů jednotlivých členů spolku. Pokusme se společně doplnit doklady a dokumenty o činnosti SSPE, které se hlavně u starších členů tu a tam vyskytnou a o českou i zahraniční literaturu, která ve větším souboru bude představovat skutečnou knihovnu. V průběhu roku uveřejníme seznam, co je zatím k dispozici. Spolková knihovna a archiv, o níž budou pečovat doc. RNDr. Chalupský a pan Fleyberk, se nebude zabývat vytvářením sbírky knižních značek (kromě knižních značek pro samotný spolek), to přenecháme zejména Kabinetu exlibris PNP v Chrudimi.
Na valné hromadě jsme se o XX. kongresu FISAE pouze zmínili. Z účasti dvou delegátů, kteří n místě i po kongresu absolvovali řadu diskusí se sběrateli odjinud však vyplývají kritické pohledy na některé činnosti - či spíše nečinnosti - FISAE. Výbor je projednal a předává je současnému presidentovi FISAE Dr. Premstallerovi. Nejde o žádné revoluční názory, myslíme si však, že současná FISAE se soustřeďuje pouze na uspořádání kongresu jednou za dva roky. Každá pořádající společnost se chce blýsknout, kongresové poplatky i náklady na cestování rostou do výše, která přestává být únosná a sběratele od účasti spíše odrazuje. Podle našeho názoru by se FISAE měla více věnovat zprostředkování kontaktů mezi členskými společnostmi, výměně informací, publikací časopisů nebo výstav i v době mezi kongresy. Kongresové výstavy by se měly stát místem konfrontace názorů na současnou knižní značku v různých zemích. To, že účast na kongresovém dění by měla být přístupnější široké sběratelské obci je nyní zvláště důležité pro nás, protože příští mezinárodní kongres bude v roce 2004 v rakouském Wellsu, asi sto kilometrů od našich hranic.

 

zpět na obsah č. 1, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz