Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 1, 2003                                                                            další čísla


 

5. A. Dobroucký:

Monografie o Zdeňku Mézlovi.

 

Nakladatelství Slovart, Praha 2002. 248 stran na křídě, přes 400 ilustrací, zčásti barevných. Stručný anglický souhrn. Náklad neuveden, cena 790 Kč.

exlibris bookplate MezlReprezentační monografie Zdeňka Mézla (nar. 1934) konečně zpřístupňuje úctyhodné dílo grafika, ilustrátora, malíře a keramika. V duchu edice, v níž dříve vyšly publikace např. o Anderlovi, C. Boudovi, Součkovi, je tvorba prezentována především obrazově (cca 90% objemu knihy tvoří reprodukce). Průvodní texty S. Vencla jen stručně shrnují základní životopisná data a charakterizují jednotlivé obory činnosti umělce (strany 7 - 23). Dokumentačně důležitou součást těchto textů tvoří výběry z literatury, z ilustrovaných knih, z výstav, soupisy grafických souborů, bibliofilií, cen atd. (strany 240 - 242). Většina čtenářů si při prohlížení knihy s uspokojením připomene vynikající Mézlovy ilustrace i výpravné listy jeho volné grafiky, ale patrně je překvapí bohatství a kvalita jeho malby a keramické tvorby.
Monografie představuje projev zaslouženého uznání Mézlovy práce a lze ji uvítat tím spíš, že tiskařské provedení má znamenitou úroveň. Barevné ilustrace (reprodukce obrazů i vynikající fotografie R. Malečka např. na str. 206, 230, 235, 243) spolu s barevným tónováním stránek s texty z vybraných ilustrovaných knih úspěšně zmáhají formální stereotyp, jenž by jinak vznikl z kumulace dřevorytů. Knihu nejen oživily, ale i informačně obohatily čtyři desítky fotografií ze života umělce (přebal a str. 8 - 9, 236 - 239), a to s jeho příslovečně vtipným vlastním komentářem. (Kulturně historický obsah některých snímků však zasloužil zachování přesnějším popisem: např. na snímku "mejdanu s konkurenty" vidíme zleva Hořánka, Šerých, Mézla a Borna). Členové SSPE si ovšem s politováním povšimnou, že v knize byly reprodukovány pouhé 3 knižní značky a 5 novoročenek (bez popisků v textu na straně 19, ostatní na dvoustraně 148 - 149): to však můžeme snadno napravit sami, až konečně vydáme soupisy Mézlovy příležitostné grafiky.

 

zpět na obsah č. 1, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz