Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 1, 2003                                                                            další čísla


 

6. Ing. Jarmila Janků:

40 let činnosti sekce grafiky a krásné knihy při KPVU Brno.

 

Klub přátel výtvarného umění v Brně byl ustaven v roce 1961 jako pobočka pražské organizace a součást podniku Dílo - Český fond výtvarného umění.
Hned další rok na podzim (1962) při ní vznikla sekce grafiky a krásné knihy, jejímž předsedou se stal Ing. Josef Štefan. Ten soustředil kolem sebe vzácný okruh spolupracovníků, kteří organizovali besedy s výtvarníky, návštěvy ateliérů, přednášky o umění a pořádali každoroční sjezdy přátel grafiky. Z výtvarníků, kteří sekci spoluvytvářeli to byli brněnští akad. malíři a grafici: Jiří Vláčil (1924 - 1983), Jaroslav Škarohlíd (1925) a Květa Jadrníčková (1921), která vytvořila logo klubu - krokodýla s kolem. Čestným předsedou celého klubu byl akad. mal. Eduard Milén.
Každoroční sjezdy SgaKK byly velkolepé - dvoudenní se společenským a kulturním programem. Odehrávaly se v Justičním paláci, pak v sálech Vlněny na Přízově ulici. (Dnes v cenově naprosto nedostupných prostředích). Výtvarníci, kteří udělali sjezdové grafiky museli být však předem schváleni komisí Díla. (Za grafický list A3 obdrželi v 80tých letech 30 Kčs a za tutéž cenu si jej zájemci mohli koupit). KPVU byl finančně dotován Dílem, mohl přispívat na mnoho činností a podporovat další sekce, jež postupem času vznikaly. To byla slavná éra KPVU, jak staří členové říkají, v jehož čele stál Ing. Radan Květ. Po starém pánovi Štefanovi převzala předsednictví SgaKK RNDr. Bohumila Vlachová. Navázala na bohatou činnost svého předchůdce a úspěšně sekci vedla.
V roce 1985 měla pobočka KPVU Brno 1236 členů (nyní jich má polovinu). Od svého založení vydává dvouměsíční ZPRAVODAJ, kde jsou členové informováni o akcích jednotlivých sekcí. V současné době je předsedou KPVU v Brně Josef Toušek, který vede i sekci architektury. Sekci grafiky a krásné knihy má od r. 1990 na starosti Mgr. Jarmila Janků. Na ni a celý šestičlenný výbor dolehla tíha vypořádat se s novými ekonomickými podmínkami. Jako bývalá středoškolská profesorka využívá školských zařízení pro konání schůzek s přáteli, pro besedy s výtvarníky a podobně. Každý měsíc pořádá sekce grafiky alespoň dvě akce pro své příznivce.
Na skutečnost, že oficiální brněnské galerie téměř vůbec grafiku nevystavují, reagovali členové výboru sekce po svém. Pro jubilující umělce - grafiky, udělají si výstavky sami, z vlastních sbírek. Besedy nad grafikami, bibliofiliemi a ilustracemi knih bývají zajímavé a srdečné. Brněnští výtvarníci bývají obvykle přítomni, mimobrněnští mnohdy obohatí naše besedy drobnějšími grafickými lístky. Takto jsme přátelům přiblížili A. Antonovou, J. Boudu, M. Houru, J. Krejčovou, L. Kulhánka, V. Suchánka, V. Tesaře, K. Vysušila a další umělce. Jaroslav Šerých za námi dokonce na besedu přijel a poutavým vyprávěním obohatil naše setkání.
V editorské činnosti jsme během posledních 10 let vydali 2 větší konvoluty grafických listů a nyní k 40. výročí založení SgaKK menší konvolut s 5 grafickými listy v malém nákladu pro své aktivní členy. (A. Antonová, Z. Fuksa, J. Ruszelák, P, Sukdolák, K. Zeman).
Sjezdy jsme nahradili jednodenními setkáními přátel grafiky, kde jako dříve pozveme výtvarného umělce, který nám vytvoří grafický list, udělá výstavu svých prací a při besedě s ním a historikem umění si přiblížíme jeho osobnost. V poslední době to byli grafikové: Jiří Šindler, K. Vítečková, Pavel Hayek s Danou Chatrnou, Marie Blabolilová, Antonín Odehnal. V letošním roce nám sjezdovou grafiku připraví akad. mal. A pedagog na ŠVR Pavel Dvorský (12. 4. 2003). Své sbírky si mohou členové obohatit na klubovní aukci, o kterou se stará František Janás, člen výboru. Co je pro naši činnost negativní, je naše stárnutí. Před rokem výbor opustil osmdesátiletý Mirko Riedl, který s námi stále "mladistvě" spolupracuje. I ostatní členové výboru Dr. A. Fajt, Ing. Pavlík, D. Pospíchalová a RNDr. B. Vlachová - jsou v důchodovém věku. Nemoci se hlásí a nové ochotné mládí chybí přes veškerou naši snahu. Nad budoucností naší sekce grafiky visí velký otazník.

 

zpět na obsah č. 1, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz