Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

1. PhDr. Zdeněk Němec:
Jiří Brázda.

 

J.BrazdaPokud prolistujeme náš spolkový časopis za poslední léta, pravděpodobně bychom našli minimum čísel, ve kterých by nebyla nějakým způsobem zmíněna práce vynikajícího grafika a malíře Jiřího Brázdy. Uvědomujeme si to zvláště v posledním období při zveřejňování výsledků z mezinárodních soutěží a přehlídek. Diskutujeme někdy při hledání důvodů malé účasti našich výtvarníků na mezinárodní scéně o organizaci těchto soutěží či o serióznosti pořadatelů. Jiří Brázda však zřejmě odpověď na tyto otázky zná - svými kvalitními pracemi se prostě účastní a téměř vždy bývá oceněn.
Tvorbě exlibris se věnuje systematicky, i když ta samozřejmě tvoří jen menší část jeho umělecké činnosti.Brázdovy kombinované techniky - suchá jehla, rytina, mezzotinta jsou mezi sběrateli vyhledávány a ceněny. On sám považuje tvorbu exlibris za poměrně náročnou disciplinu, ve které je velmi často do poslední chvíle na pochybách, zda výsledek bude podle jeho představ a nároků. Rozhodně nelze drobnou grafiku podceňovat jen pro malý rozměr formátu. Dlužno za nás sběratele podotknout, že právě tvůrčí odpovědnost Jiřího Brázdy se odráží v nezpochybnitelné kvalitě jeho grafických listů.
Ve své výtvarné tvorbě, která byla jen za posledních dvacet let prezentována na více než padesáti kolektivních i tématických výstavách a která je zastoupena ve sbírkách světových muzeí a galerií či v soukromých sbírkách japonských, amerických nebo evropských sběratelů, si vytvořil Jiří Brázda nezaměnitelný styl. Dominantním tématem jeho grafik a obrazů je žena. Jde o dynamické fantazie, které umožňují na maximální míru zapojit divákovu představivost, aniž by zároveň rezignovaly na sdělnost autorova vyjádření. Příznačné jsou i určitá nadsázka a ironie. Jiří Brázda je vynikající kreslíř, což mu dovoluje udržet jistotu sdělení i v dramatických a expresivních, temperamentních vyjádřeních. Právě kombinace grafických technik umožňuje jemnost a plastičnost výrazu, který je často stavěn do kontrastu s dynamikou razantních linií.
Suverénnost kresby mu umožňuje vytvářet vlastní nezaměnitelný výraz i na obrazech, malovaných akrylem. Tento materiál by se mohl zdát nevhodný k jemné modelaci figur a přesto autor dosahuje preciznosti a jemnosti malby.
V poslední době jsme měli možnost vidět práce Jiřího Brázdy v Galerii Koruna v Hradci Králové, kde vystavoval společně s manželkou, Jaroslavou Brázdovou (plastiky) a Ivanem Baborákem. Na jaro 2004 připravuje výstavu v Antverpách.
Jiří Brázda tvoří intenzivně a jakoby samozřejmě. Díky jeho mimořádné tvůrčí invenci a zároveň poctivosti přístupu můžeme předpokládat, že i nadále bude obohacovat naše sbírky precizními pracemi drobné grafiky a zároveň jako bohužel jeden z mála našich tvůrců sbírat úspěchy v náročných konfrontacích se zahraničními autory.

zpět na obsah č. 3, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz