Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

10. Martina Kvapilová:

Sbírka exlibris v Knihovně Národního muzea.

 

Kurátorství nad sbírkou exlibris převzala po zesnulé pí Veronice Rušajové Martina Kvapilová. Sbírka je uložena v hlavní budově Národního muzea na Václavském náměstí, v oddělení knižní kultury (oddělení dále spravuje fondy kramářských písní, ilustrací, štočků, nakladatelských pozůstalostí, bibliofilií a plakátů) a je přístupná prezenčně v otvíracích hodinách studovny KNM (po - pá 9 - 19h, s výjimkou prázdnin). V současné době probíhá mimořádná revize fondu.
Stručně o našem fondu: Sbírka obsahuje více než 31.000 položek (exlibris, akcidenční tisky) v dataci od 16 století po dnešek, nejvíce jsou však zastoupena 20. a 30. léta 20. století. Základem je sbírka učitele Karla Jaroslava Obrátila (25 000), dále soubory bývalého ředitele KNM Miloslava Novotného a knižního grafika a typografa Aloise Chvály . Časté jsou náměty z přírody, mytologie, pohádek, víry, každodenního života i dětských exlibris. Nepočetná, ale přesto zajímavá je také kolekce heraldických exlibris a supralibros. Vedle českých knižních značek je zastoupena též zahraniční produkce z Rakouska, Francie, Anglie, Belgie, Švýcarska, Itálie, Polska, Rumunska, býv. Jugoslávie, Ruska, skandinávských zemí, nemnoho z Ameriky, Austrálie a Japonska. Mezi autory najdeme zvučná jména: J. Váchal, J. Zrzavý, L. Jiřincová, F. Kobliha, M.Aleš, J. Lada, J. Trnka, grafické miniatury: A. Mucha, M. Švabinský, K. Svolinský, C. Bouda, J. Liesler, V. Preissig, J. Švengsbír, Z. Mézl..ad., stejně tak i mezi majiteli: J. Vrchlický, J. Zeyer, E. Vojan, E. Holub, J. Portman, E. Destinnová.
Sbírka je zpracována ve jmenném katalogu autorů a pomocném katalogu majitelů exlibris. V dohledné době, doufejme, dojde k jejich digitalizaci a zpřístupnění na internetu.
Jelikož se na poli drobné grafiky objevují stále nová jména autorů, Knihovna NM uvítá nabídky ke koupi či dary, které obohatí naše sbírky a zároveň budou zachovány pro budoucnost. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na adrese: Martina Kvapilová, Knihovna Národního muzea - odd. knižní kultury, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, nebo na tel.: 224 497 346, 604-259 499 či el.: martina.kvapilova@nm.cz.

zpět na obsah č. 3, 2003 

Email ivanbohac@seznam.cz