Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

12. Doc. Josef Chalupský:

Pocta ptákům.

 

V. SobotaTakto to musíme napsat, chceme-li být právi zadavatele této soutěže. V mexickém Guadalupe, Zacatecas, žije neúnavný exlibrista Emilio Carrasco Gutiérres, vyhlašující jednou za dva roky mezinárodní nesoutěžní výstavy. V posledních letech vždy na ušlechtilé přírodní náměty. V roce 1999 tak vzdal nejprve "poctu stromům", v roce 2001 "ptákům" a letos "motýlům". (O podmínkách této soutěže jsme již informovali naše výtvarníky; má uzávěrku až na konci listopadu letošního roku.) Vše to umisťuje do jakéhosi "snového", "virtuálního" lesa, který jakoby tak někde u něj vytváří. Jak řečeno nejsou to soutěže, a tak při první výstavě (viz KZ 3/00, str.50) slíbil zasadit za každého účastníka do toho svého světa strom. Což by šlo dobře provést a vznikl by tak slušný lesík. Zda-li tak opravdu učinil, nevíme. U "ptáků" si již nic podobného představit nelze a tak slíbil každému umělci diplom. Totéž letos.
Pro výstavu exlibris "stromů" připravil velice skromný, a tak jak asi jen lze na tamní poměry, tiskově nenáročný katalog na novinovém papíře a tak se dalo čekat něco podobného u "ptáků". Jenže nic se neobjevovalo, ani odpovědi na naše dotazy. Nakonec však přece byl zlomen, (zdá se, že příčinou jeho "nekomunikovatelnosti" je jen jeho možnost psaní omezená na španělštinu), a aby měl od nás pokoj, poslal nám okopírované rukopisné protokoly! Za následující ručím tedy jen v omezené míře, protože to bylo sestaveno z protokolů, jakobych byl sám pořadatelem. Ušlechtilé téma pana Carrasco přilákalo málo vídaný počet účastníků - 336! Nijak zřejmě nevadí, že nejde o penězi odměňovanou soutěž. A toto číslo nezvedli umělci místní (43), předčili je stále více se ve světě ukazující Argetinci (44) a ruku v ruce s nimi Čínané (40)! U nich neměl pořadatel většinou jistotu, zda jsou z kontinentální Číny nebo z Tajvanu. Hojně zápisy o nich osazoval otazníky a tak jsem je sečetl. Celkem výstavu obeslali umělci z 37 zemí, při čemž od nás to byl slušný počet 12 účastníků. Podle abecedy to byli: Ladislav Holba, Jana Jemelková, Alena Krejčová, Jaroslava Lázničková, Martin Manojlín, Milena Nedvědová, Lubomír Netušil, Jindřich Novák, Vladimír Pechar, Vlastimil Sobota, Romana Taszková a Milada Těhníková. Od Vlastimila Soboty, jehož účastnické exlibris představujeme, víme, že pan Carrasco svůj slib splnil a diplomy skutečně rozesílal. A že se výstava úspěšně konala je zřejmé z výstřižků z místních novin, které nám pan Carrasco laskavě zaslal.


zpět na obsah č. 3, 2003 

Email ivanbohac@seznam.cz