Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

13. PhDr. Zdeněk Němec a PhDr. Ivo Prokop:

Sjezd SSPE 2003 v Prostějově.

 

Sjezd 2003Ve dnech 27. a 28.září se členové SSPE a hosté sešli v jubilejním 85.roce našeho spolku na sjezdu v Prostějově.
Organizační výbor sjezdu v čele s Josefem Dolívkou připravil standardní sjezd a vytvořil prostředí pro setkání příznivců drobné, komorní grafiky. Na velmi dobré úrovni připravil zároveň doprovodnou výstavu "Současné české exlibris". Snad je poněkud škoda,
že se nepodařilo organizátorům vhodněji začlenit do programu sjezdu aktivity, připravené výborem spolku, takže např. čas v minulosti oblíbené aukce se překrýval s vernisáží výstavy.
Výbor SSPE připravil pro účastníky sjezdu Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2003, který byl opět sestaven pod redakcí ing. Milana Humplíka a zároveň předával účastníkům sjezdu krásný grafický list Vladimíra Suchánka.

K výstavě "Současné české exlibris" se nyní vracíme jak ilustracemi, tak výňatkem z úvodního slova PhDr. Ivo Prokopa, CSc :
Slova úvodem
Tato výstava nám dává možnost, abychom si v roce 85. výročí SSPE připomněli vznik a vývoj spolku, jakož i snahy umělců a sběratelů vedoucí ke světové proslulosti české grafiky.
Náš spolek vznikl v r. 1918 a byl prvním spolkem v obnoveném samostatném státě, nesoucím hrdě ve svém názvu přídavné jméno "československý". U jeho zrodu stáli pánové Pavlát, Chvála, Plecitý, Rudl, Živný, Obrátil, B. Beneš a dal. Byla to současně i doba umělců, jakými byli Kobliha, Váchal, Hodek, Konůpek, Rytíř, kteří navazovali na Alše, Boettingtera, Schweigera, Švabinského i Preissiga.
Koblihy, Dobrovolského, Štáfla, S. Kulhánka, nelze vyjmenovat všechny, ale jedno získanou svobodou, hrdost na naše legionáře a láska k prezidentovi Masarykovi.
Ano, umělci a členové SSPE byli uvědomělým i vlastenci, což projevovali i v létech 2. světové války, za Protektorátu, kdy se na exklibris objevovali husité, Jan Žižka, alegorie svobody a náměty z české literatury. Mnozí za svou lásku k vlasti a odvahu zaplatili krutou daň - Čapek zemřel v Bergen - Belsenu, Dobrovolský v Mauthausenu, Preissig v Dachau, Obrátil byt ubit gestapem při výslechu, C.Šťastný byl dva roky vězněn, stejně jako dr. J. Malý, Žizka padl v revoluci 1945. Rovněž po 2. světové válce se objevily náměty vojenské, protiválečné a protihitlerovské, motivy sokolské a klasické náměty literární. Je to období C. Boudy, J. Lieslera, V. Cinybulka, P. Šimona, J. Vodrážky a mnoha dalších, ale i období exlibristických badatelů dr. Lifky, prof. Gilvického, pro Křupka aj.
Je paradoxem, že totalitní období po r. 1948 vedlo k rozvoji tvorby českého exlibris a přineslo našim umělcům úspěchy v zahraničí. Náměty těchto listů jsou literární, poetické, pohádkové, jejich provedení je technicky dokonalé, listy jsou realistické a politicky neškodné. Hodně se sbírá M. Houra, J. Bouda, D. Janoušek, L. Rusek, L. J. Kašpar, V. Komárek, E. Kotrba, F. Peterka, L. Jiřincová, J. A. Švengsbír. Po srpnu 1968 a během normalizačního období emigroval menší počet umělců, což však nezanechalo nejmenšího vlivu na úroveň kvality exlibris tehdejší doby. V 70. a 80. letech přicházejí na scény tzv. sklenářovci Brázda, Demel, Hašková, Lesařová, Melan, Zeman, tvoří Suchánek, O. Kulhánek, Pileček, Čápová, Šimlíková a další, jejichž tvorba přechází až do dnešních dnů. Komunistická diktatura si rovněž vyžádala oběti. Nemohu nevzpomenout hrdinství manželů Skálových, odvahy C. Cinybulka, s nímž každým rokem maloval svého Kašpárka v boji s normalizačními obludami nebo Cyrila Boudy, který na svých novoročenkách odsoudil sovětskou okupaci Československa, musím připomenout kresby O. Kulhánka, odsuzující komunistický režim , které ho přivedly před soud, protestní kresby Pavla Hlavatého, stále drželi nad vodou ing. Zděnovce, ing. Hradečného, na geniální diplomatický tah dr. Samšiňáka, jenž převedl SSPE pod křídlo estetické společnosti ČSAV, na druhé straně však nemohu zapomenout na veškerá exlibris s rudými hvězdami, Leniny a jinými pokrokovými atributy či prohlášeními typu "sbírám pouze exlibris slovenských a sovětských autorů."
Zklamáním je pro mne přechod umělců a sběratelů z komunismu do demokracie. Na rozdíl od předchozích generací nedošlo k nadšené tvorbě oslavující návrat naší země k demokracii, výjimkou jsou některé Suchánkovy a Kulhánkovy listy , několik portrétů T. G. M., soubor exlibris pro V. Havla apod. Škoda!
Exlibris se stalo, díky svému dlouhodobému vývoji, samostatným výtvarným oborem, reagujícím na politické události a vypovídajícím o době svého vzniku i o intelektuální úrovni objednavatele a výtvarné kvalitě jeho tvůrce.Výstava současného exlibris uspořádaná při příležitosti sjezdu SSPE v Prostějově a 85. výročí trvání našeho spolku nám představuje exlibris od cca 150 výtvarníků. Vedle jmen našich nejproslulejších grafiků zde nalezneme i jména grafiků, kteří si zatím hledají své místo na slunci a jména nová, neznámá. Je na vás sběratelích, abyste jejich díla posoudili, zamysleli se nad jejich tvorbou a položili si otázku, zda byste nechtěli obohatit své sbírky knižní značkou o d některého z méně známých nebo neznámých umělců. Mějte na paměti, že v důsledku demokratizace naší společnosti a volné ruce trhu se exlibris mnohých našich tvůrců stávají pro většinu sběratelů nedostupnými, což vedlo ke ztrátě prestiže české grafiky v zahraničí. Exlibris a jeho sbírání však přes všechny potíže bylo, je a bude vždy populárním. Nejsem schopen říct, jaký je dnešní přístup ke sběratelství exlibris, zda je povrchnější nebo hlubší než byl dříve, ale za sebe mohu říci, že i když jsem ve spolku již třicetjedna let, stále mne vzrušuje neopakovatelná atmosféra našich sjezdů, nadšení účastníků a těším se na setkání se starými i novými členy našeho spolku.
Přeji vám, abyste si vychutnali kouzlo prostějovského sjezdu 2003, doufám, že se vám tato výstava bude líbit a že si z ní přinesete mnohá poučení pro vaši sběratelskou činnost.
Pokládám za svou povinnost poděkovat jménem svým i vaším čestnému členovi SSPE panu Josefu Dolívkovi, na jehož bedrech spočívala příprava letošního kongresu i této výstavy.


zpět na obsah č. 3, 2003 

Email ivanbohac@seznam.cz