Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

14. Václav Křupka:

Nad druhým Sborníkem o exlibris.

 

Sbornik 2003K prostějovskému sjezdu vydal SSPE v pořadí druhý sborník. Ve srovnání s předchozím je bohatší nejen rozsahem, ale dle mého soudu i obsahem. I když kritizovaná vnější podoba (přebal) a titulní stránka jsou obdobné, považuji to za zřetelnou snahu vytvořit tradiční pojetí už na první pohled.
Obsah nepochybně potěší každého sběratele - ať zkušeného či začátečníka. Už jen při letmém prolistování zaujme skutečnost, že odpovědný redaktor ing. Milan Humplík, jemuž patří dík nejen za nápad sborníky vydávat, ale i za mravenčí práci, kterou musí odvést, aby potřebná publikace spatřila světlo světa, se neuzavírá jen do našeho, českého prostoru, neboť jedna třetina statí je z pera zahraničních autorů. Prvním z nich je dr. Ivan Panenka, který zevrubně pojednává o exlibris českých umělců pro slovenské sběratele, ale v úvodu svého obsáhlého článku se zabývá i pomocí české inteligence, především učitelů, Slovensku za první republiky a problémy souvisejícími. Autorka obsáhlé monografie o evropském exlibris (Das Exlibris - Eine Kulturgeschichte in 1600 Abbildungen) Elke Schutt-Kehm, pracovnice Guttenbergova muzea v Mohuči, se zmiňuje o podílu tohoto ústavu na popularizaci knižních značek nejen v Německu. Dánský sběratel a neúnavný vydavatel publikací o exlibris, z nichž mnohé věnoval tvorbě autorů našich, Klaus Rödel, píše o autorech i sběratelích v Dánsku a Norsku. Rakouská historička umění Alexandra Smetana věnuje pozornost japonským motivům v exlibris pražského Emila Orlika, který v Japonsku studoval.
Pozornost našich autorů se soustřeďuje jednak na inspirační zdroje tvůrců exlibris, jednak na neprávem opomíjená typografická exlibris, která se netěší takové pozornosti sběratelů jako originální grafické knižní značky. Zaujmou i dvě stati o současných osobnostech, které mají lví podíl na sběratelství u nás - o tiskaři Raimundu Zbořilovi a o organizátoru chrudimských sjezdů a iniciátoru muzea exlibris Františku Novém.
Oba sborníky jak formátem, tak obsahovou náplní a řadou reprodukcí mi připomínají ročenky německé exlibristické společnosti. Ty jsou bohatší o vlepovaná originální exlibris, namnoze podepsaná jejich autory. Dovedu si představit tuto úmornou práci, ale možná se v budoucnu dočkáme i my.
Co mi však jak v prvním, tak i v druhém sborníku chybí, je alespoň jediný článek o průkopnících sběratelství u nás nebo o nežijících už sběratelích, kteří se o rozkvět sběratelství zasloužili; jistě je jich nemálo.
Jsem přesvědčen, že sborníkem - a věřím v jeho úspěšné pokračování - spolek udělal velký krok kupředu, krok, který navázal jak na sborníky vydávané ve dvacátých a třicátých letech, tak na ediční počiny v Mohelnici, Zlíně a hlavně v Chrudimi v letech, kdy cokoliv vydávat bylo dobrodružstvím odvahy.


zpět na obsah č. 3, 2003 

Email ivanbohac@seznam.cz