Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

3. Doc. PhDr. Slavomil Vencl:

Co s knižními značkami v knihách? Neodlepovat!

 

M.AlesPrávě jsem nalezl román M. Jókaie (1825 - 1904) "Komedianti života" v překladu F. Brábka (vydal J. Otto v Praze). Polokoženou vazbu původně tří brožovaných svazků provedlo (podle česko - německého firemního štítku ještě za Rakouska) knihařství A. Haintze. Kniha patřila Ignátu Herrmannovi, spisovateli a redaktorovi Národních listů, Palečka, Švandy dudáka atd., neboť nese nesporné stopy jeho několikanásobného přivlastnění. Především je na přídeští vlepeno známé exlibris od Mikoláše Alše z roku 1896 "Z knih Ignáce Herrmann", hnědý tisk na okrovém papíru s přítiskem "Odděl…Řada…Číslo…" v jednoduchém lineárním rámečku; vel. zinkografie 41 : 50, vel. papíru 95 : 69 (podrobnosti uvádí V. Rytíř 1937 v monografii o exlibris M. Alše, 2. vydání, str. 16 - 17, Úvaly). Druhé přivlastnění knihy představuje černý otisk třířádkového razítka zhruba čočkovitého tvaru s legendou "Ignát Herrmann, Praha, Náměstí Václavské 32", které se nachází v pravém horním rohu předsádky (tedy naproti Alšovu lístku) a ještě v dolní části titulního listu knihy. Na rubu předsádky, v levém horním rohu, stojí vlastnoruční podpis majitele perem "Herrmann", což je třetí doklad přivlastnění. Konečně čtvrté přivlastnění knihy reprezentuje jednořádkové razítko "Ignát Herrmann" v prostém oválném rámečku, otištěné na prvé straně textu románu, tedy na str. 7 dílu I a kromě toho i na titulních stranách dílů, resp. původních brožovaných svazků II a III. Vícenásobné přivlastnění knihy svědčí o dlouhodobé péči majitele o jeho knižní majetek, neboť sotva vznikla všechna označení současně. Za nejstarší lze považovat oválné razítko, umístěné zřejmě ještě do brožovaných svazků. Ostatní tři přivlastnění následovala až po vazbě knihy, neboť spočívají na knihařem včleněném lesklém přídeští a předsádce. Za pravděpodobně nejmladší způsob přivlastnění můžeme považovat vlepení reprezentativního Alšova exlibris v roce 1896 nebo později.
Třebaže by mým tvrzením prospělo zjištění roku vydání Jókaiova románu Ottovým nakladatelstvím, ověření autentičnosti a chronologického vývoje podoby Herrmannova vlastnoručního podpisu, zjištění životopisných dat o vztazích Alše a Herrmanna, samotná data v nalezené knize - spolu se známými informacemi o Alšových exlibris - postačují k dalším úvahám: Prvních 7 exlibris nakreslil Aleš v krátkém období v r. 1878, resp. 1879, a s výjimkou jediného byla vkreslena do knih jeho mecenáše Brandejse nebo knih vlastních. Knižní značka Ignáce Herrmanna stojí v Alšově díle osamoceně, následuje až 18 let po první sérii a nejméně o 10 let předchází bibliofilsko - sběratelská exlibris ze sklonku Alšova života (pro Zachystala, Kronbauera, Rudla, Kolečka, Rajmana). Přítisk na Herrmannově značce svědčí o jejím funkčním charakteru, jednoznačně měla sloužit organizaci knihovny vlastníka (podobně jako některé lístky šlechtických knihoven nebo Mánesovo exlibris pro Lannu); jakkoli rubriky exempláře Alšova exlibris vlepeného do Jókaiova románu zůstaly nevyplněny, jde o časný příklad předsběratelského moderního exlibris v Čechách, které bylo - na rozdíl od starších Alšových značek - vytištěno a použito zřejmě záhy po jeho vzniku. Izolované chronologické postavení Herrmannova exlibris nejspíš bezděky odráží výjimečnost vztahu mezi těmito umělci, resp. mezi kreslířem a redaktorem, kteří si byli blízcí nejen generačně (Aleš 1852 - 1913, Herrmann 1854 - 1935), společenskými styky, ale zřejmě i lidsky. V roce 1896 sice povědomost o evropském exlibristickém hnutí do Čech prosakovala, ale jistě to ještě nebyla doba standardních zákaznických vztahů mezi umělcem a zájemcem.
Předchozí výklad směřoval v obecné rovině k názorné demonstraci významu zachování knižního celku. Jako specializovaní sběratelé dáváme pod tlakem prostorové tísně pochopitelně přednost izolovaným knižním značkám: chovali bychom se však neodpustitelně barbarsky, pokud bychom ničili srovnatelné doklady vývoje chování ke knižnímu majetku, které jsou zároveň dokladem autentičnosti výtisku exlibris (v kontextu s podpisem majitele je jisté, že nemůže jít o novotisk) i stop osobních a obecně kulturních kontaktů a souvislostí, kdybychom z podobných knih knižní značky odlepovali nebo pro získání exlibris takové knihy dokonce ničili.
Dovedl bych si představit výstavu knih jak z majetku významných tvůrčích osobností, umělců, státníků, vědců, tak i bibliofilů a exlibristů, protože jsem se v průběhu desetiletí doslechl (a něco málo dokonce i viděl) o knihách s exlibris (a slepotiscích i supralibros) od Preissiga, Muchy, Váchala, Lady atd. Jak rád bych se potěšil např. pohledem na kolekci unikátních exlibris Cyrila Boudy, a doufal bych, že se třeba vynoří nějaká knížka s vlepeným nesběratelským exlibris Jana Zrzavého, které se jinak nedochovalo. Byla by to ovšem výstava stejně krásná jako pracná, neobešla by se bez dlouhodobých příprav a spolupráce mnoha institucí a jednotlivců, kteří tu a tam nějaký poklad více méně utajeně uchovávají. Občanské knihovny ovšem zanikají nejpozději ve třetí generaci, pokud vůbec přečkají skon majitele: kéž by se proto nějakého podobného projektu chtěl někdo chopit hned!

zpět na obsah č. 3, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz