Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

4. Ing. Milan Humplík:

Ještě k sedmdesátinám Miroslava Houry.

 

V letošním parném létě jsem viděl dvě z výstav, které uspořádal čerstvý sedmdesátník Miroslav Houra. První, v pražské síni SČUG Hollar, byla přehlídkou umělcovy současné grafické tvorby a oživil ji jediný obrazem s charakteristickým řezaným rámem a dvě či tři drobné ukázky barevných vitráží; pozornost budily tiskové desky jeho rozměrných dřevořezů. (Hollarské výstavy na Smetanově nábřeží však nevynikají instalačními nápady a invencí kurátorů a jedna od druhé se svým uspořádáním příliš neliší.) Druhá výstava v galerii Casanovského zámku v Duchcově byla rozmanitější a větší, více zaměřená na severočeské inspirace v Hourově tvorbě.
Každý, kdo měl příležitost s M. Hourou o jeho grafikách a obrazech mluvit potvrdí, jak hluboké a opravdové porozumění má k té drsné a drásané krajině severních Čech (i jejím obyvatelům), kterou zná již skoro padesát let od doby, kdy nastoupil své první kantorské místo ve Světci u Teplic a později z Ústí se k ní často vracel. Když na vernisáži duchcovské výstavy oznámila starostka Světce paní Soňa Prachfeldová, že obecní úřad rozhodl o udělení čestného občanství Miroslavu Hourovi vyvolalo to u početných návštěvníků velký ohlas a u samotného autora zcela spontání a upřímné dojetí. Domnívám se, že tohoto ocenění si Houra váží přinejmenším tak, jako medailí a cen z výstav a uměleckých přehlídek a že jej pokládá za ocenění trvalého a niterného vztahu, ne jen za hodnocení jediného zdařilého díla. (Je pozoruhodné, že stejného ocenění se dostalo jednomu ze zakladatelů české moderní grafiky Vojtěchu Preissigovi, rodáku ze Světce, právě v roce, kdy se M. Houra narodil.) Upřímě blahopřeji!
Ještě poznámku na závěr. S potěšením jsem zaznamenal, jak velký prostor na výstavách věnuje M. Houra exlibris, novoročenkám a jiné drobné grafice - svědčí to o významu a váze, jakou tento druh umění v jeho tvorbě má. Moc se ale těším na výstavu, kde představí nejen grafiku a obrazy ale i ostatní a zdaleka ne méně významné oblasti své tvorby - práce do architektury, řezby, závěsné textilie, ilustrace a v neposlední řadě i své kouzelné texty.

 

zpět na obsah č. 3, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz