Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

6. Ing. Jan Havlík:

Ladislav Steňko.

 

O Ladislavu Steňkovi jsme v našem časopise dosud nepsali, ačkoliv 6. 12. 2003 mu bylo již šedesát . Jaké byly k tomu důvody rozvedeme v následujících řádcích. Ty však již dlouho neplatí a proto se chceme alespoň dnes, jeho tvorbě věnovat poněkud obšírněji.
Cesta Ladislava Steňka k tvorbě exlibris a novoročenek nebyla nikterak krátká a začal s ní až v poměrně pozdním věku. Jubilant se narodil v roce 1943 v Pardubicích, v rodině truhláře. Slovenské příjmení nenosí omylem, jeho otec pochází od Medzilaborec, matka od Heřmanova Městce. Své mládí prožil v Chomutově, kam se po válce s rodiči přestěhoval. Kreslení ho bavilo od mládí. V letech 1957 - 1961 vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech. Jeho profesory zde byli Vlastimil Květenský a Miroslav Strnad. Po maturitě nastupuje do Karlovarského porcelánu v závodě Kláštěrec nad Ohří a působí zde jako malíř porcelánu, technik a mistr. V letech 1965 až 1989 působil jako odborný učitel v Učňovském středisku, později Středním odborném učilišti Karlovarského porcelánu. V průběhu těchto let absolvoval pedagogické minimum na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, věnoval se řadě sportů, napsal dvě odborné učebnice a občas kreslil a maloval. Proto také svou samostatnou výstavní činnost zahájil až v roce 1972. Intenzivněji vystavuje pak od roku 1986 a zejména po roce 1989, kdy přešel jako malíř a grafik na volnou nohu. V Klášterci nad Ohří žije dodnes. Samostatně vystavoval zejména v oblasti severních
Ve výtvarné činnosti převažovala zpočátku práce s olejovými barvami a pastelem v posledních letech pak převažují grafické techniky. Pochopitelně si vyzkoušel linoryt a dřevoryt, jako i mezotintu, ale v práci převažuje lept s akvantintou a občas suchá jehla.V grafické tvorbě jsou to převážně volné lístky malých formátů s motivy krajin , květin a motýlů, které jsou pojímány většinou básnivě realisticky. Motivy hledá v Krušných a Doupovských horách a širším okolí v ČR a SRN, což souvisí s tím, že se rád účastní malířských plenérů. V posledních letech mu hodně látky poskytují jeho dlouhodobé pobyty v USA.
První exlibris vytvořil v roce 1987 a dosud jich má na svém kontě 25, pokud se nám je spolu s autorem podařilo podchytit všechna. Jsou tvořena převážně pro nesběratele. Tisk provádí sám v nákladu 50 - 70 kusů. Podobně je tomu u novoročenek, která jsou především vlastní. V motivech exlibris vychází autor z přání objednavatele, jeho zaměření, či motívů autorem preferovaných. Část z nich byla vytvořena také pro mezinárodní soutěže exlibris (např. Pardubice 1990, Krnov 1998). Od roku 1992 se účastní Žní českého a slovenského exlibris v Hradci Králové, jakož i dalších přehlídek (např. X…trienale ex libris Chrudim 2002, přehlídky současného českého exlibris v Prostějově 2003 aj.) Věříme, že se se Steňkovými exlibristy a novoročenkami budeme setkávat pro jejich působivou atmosféru a kouzlo jeho barev stále častěji.

Soupis exlibris Ladislava Steňka:
1987 1. Marcel Bouma. Kaktus Lofofora. C3 + C 5, 118 : 83
          2. Kleinhamplová. Rosnička. C3 + CC5, 118 : 83
1988 3. P. Kleinhampl. Motorka. C3 + C5, 111: 73
1989 4. Cand.. philol. Jana M Faafeng. Vodník C3 + C5, 121 : 82
          5. Cand. Philol. Jana M. Faafeng. Knihy a pyramidy na poušti.

              C3 + C 5, 118 : 83
1990 6. Pardubice 650 let. Zámek v Pardubicích, C 3 + C 5, 136 : 98
          7. Pardubice 650 let. Vchod do zámku v Pardubicích, C 3 + C 5,    

              135: 100
1992 8. MUDr. Karel Edelmann. Kaktus Rebutia, C 3 + C 5, 104 : 89
          9. Franz Janda. Cyklista na skále, C3 + C5, 101 : 75
1993 10. Klaus Czernuska . Hrázděný dům, C 3 + C 5, 121 : 76
          11. Ing. Ladislav Dušek. Krušné hory, C3 + C5, 118 : 75
          12. L. M. Junger. Zvonice, C3 + C5, 101 : 74
1994 13. Günter Haberhauer. Orlice s klíčem u bran města, C3 + C5,

                118 : 73
1995 14. Josef Dvořák. Torzo, C3 + C5, 110 : 73
1996 15. Petr Novotný. Boží zjevení, C3 + C5, 103:93
          16. Jaromír Pěnkava. Kvetoucí strom, kosatec a hora Říp, C3 + C5,

                 94 : 73
1997 17. Ing. Veronika Plasová. Orchideje, C3 + C5, 110 : 77
1998 18. Ing. Jan Havlík. Krnovský kostel sv. Martina, C 3 + C5, 110: 78
          19. Z. Máčel. Paleta a krnovské věže, C3 + C 5, 94 : 80
1999 20. Jozefa Tadeusza Czosnyki, Frederyk Chopin, C3 + C5, 117 : 97
2000 21. Cynthia Horvath. New york - Manhatan - WTC, C3 + CC5,

                 135:69
2001 22. Jitka Kůsová. Sochařské zátiší, C3 + C5, 122 : 85
2002 23. P. Eichler. Malířské zátiší s obrazem kostelíka, C3 + C5,

                122:75
2003 24. Ing. Jan Havlík. Kostel P. Marie na sv. Hostýně, C3 + C5,

                 110 : 78
25. Ing. Jan Havlík. Křížová cesta na sv. Hostýně, C3 + C5, 110 :78

 

zpět na obsah č. 3, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz