Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

8. Doc. Josef Chalupský:

Odešel Gerard Gaudaen.

 

Stěží asi nezapůsobilo na milovníka drobné grafiky, když se setkal s pracemi belgického výtvarníka Gerarda Gaudaena. Jeho umělecké nadání a výtvarný cit, dokonalé pracovní mistrovství a pevná ruka jsou bez diskuse. Dne 22.června t.r. Gaudean zemřel a protože se narodil 9. ledna 1927, bylo mu 76 let. Podle pana Luc Van den Brieleho vytvořil 736 knižních značek, mnohé též pro naše sběratele. Jsou na nich ženy, muži a děti, ptactvo a živočišstvo, květiny a řada nejobyčejnějších předmětů, kterým dokázal dát osobitý půvab. Když u nás v roce 1993 probíhaly souběžně tři jeho výstavy, napsal o tom podrobně i o něm Ing. Souček do našich Zpráv (ZSSPE 2-3/93, str.21). Přidal k tomu báseň Antona Vlaskopa přebásněnou Karlem Bouškou. Snad nebude vadit, kdy si ji při této příležitosti znovu připomeneme. Je výstižná.

"Tvá ruka dává život dřevu/ když v tajemných vláknech má odtajnit skrytý obraz tenkým vrypem ocel svítivá/ tvé prsty chvějící dotknout se linií jimiž bys krajiny srdce a smyslů svých jinak jen papíru svěřil tvé oko."

 

zpět na obsah č. 3, 2003 

Email ivanbohac@seznam.cz