Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 3, 2003                                                                            další čísla


 

9. Doc. Josef Chalupský:

Zajímavá exlibris IV - JUDr. Emil Hácha.

 

JUDr. Emil Hácha od A.BurkaZhotovit portrét nějaké osoby není nic snadného. Na exlibris a v grafice vůbec vidíme, jak málo se to daří. Některé "zdařilé" portréty se mnohdy jen zobrazenému blíží. Kupodivu jedni z nejúspěšnějších bývají navrhovatelé a tvůrci známek. Ocelorytci je dovedou obdivuhodně zpracovat do konečné podoby.
Ani "nezávazné" tváře nemívají však skutečný výraz a tváří se jen - "obecně". Z toho se vymyká pohled muže, vyjadřujícího snad "spravedlnost", na exlibris zhotoveném pro JUDr. Emila Háchu (1872-1945). Vytvořil jej Antonín Burka v r.1925. Snad reprodukce tohoto exlibris zcela nepotlačí, že se tvář skutečně "dívá" a že se v jejich očích zračí snad nešťastný osud majitele exlibris. Jakoby jej tušil v řádcích jedné své básně, psané před rokem 1939 - "Osud je,dítě, zlý ironik,/ perlivou číši mi nalil,/ výsměchu jeho jsem neunik,/ číši mou hned zase zkalil./ Beznaděj, dítě, je hořký druh,/ beznaděj sestra je smrti,/ jedna mne sevřela ve svůj kruh,/ druhá mne nazítří zdrtí." Vzal na sebe těžkou úlohu pomnichovského a později protektorátního prezidenta a stal se z něj pozásluze nenáviděný kolaborant s Němci.

zpět na obsah č. 3, 2003 

Email ivanbohac@seznam.cz