Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy

 

 

 


 

 

 

 

Svabinsky Max exlibris Naprstek Vojta 1898

 

 

Max ŠVABINSKÝ
(1873 Kroměříž-1962 Praha).

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, tvůrce monumentálních děl, poštovních známek, atd. AVU Praha (M. Pirner). Profesor AVU v Praze. Čelný představitel českého výtvarného umění 20. století. člen SVU Mánes, SČUG Hollar.
Tvorbě e. se soustavně nevěnoval, nicméně pro své příznivce, přátele a příbuzné vytvořil v rozpětí let 1897-1960 celkem 27 e., a to 14 litografií, 10 zinkografií a 3 autotypie. Několik dalších kresebných návrhů (pro Vojtu Náprstka, J. Waldese aj.) zůstalo nerealizováno. Páleníčkovu monografii upřesnily pozdější nálezy (e. pro komtesu Thunovou č. 5, další varianty vlastnických přítisků e. pro B. Welze č. 12, odlišné velikosti zinkografických tisků č. 1- 3, barevné varianty č. 8 atd.).

Za e. získal 1. cenu v Lisabonu 1927.

Lit.: Roubal1928, I, str. 258; L. Páleníček 1982, Exlibris M.Š., Praha (SSPE); S. Vencl 1984, Zprávy SSPE, č. 2, str. 4-5, a 1988, č.1-2, str. 34.

Vencl, S.: České exlibris, Hollar, 2000

 

 

Email ivanbohac@seznam.cz