Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

 


   

 

 

 

 

 

Tichý František


František TICHÝ
1896 - 1961

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf. AVU Praha (1917-23 J. Loukota, F. Thiele, J. Obrovský, V. Nechleba - nedokončil). Profesor VŠUP Praha. Jeden z největších českých grafiků. člen SČUG Hollar. Od 1923 (do 1957?) vytvořil hlavně suchou jehlou a leptem, ale i zinkografií, linorytem, dřevorytem a litografií ca 30 e. včetně variant a 2 nerealizovaných návrhů (a přes 75 novoročenek, svatebních oznámení, pozvánek aj .), určených vesměs nesběratelům. Příležitostná grafika F.T. náleží ke zlatému fondu české výtvarné kultury pro originalitu řešení, výtvarnou fantazii, vynalézavost, humor i pro mistrné technické provedení. Lit: F. Dvořák 1999, Soupis grafického díla F.T., Praha; J. Glivický 1963, Knižní značky F.T. (se seznamem), Zprávy SSPE, č. 53, str. 7-9, týž 1969, Neznámá e. F.T., Panorama č. 3, str. 7; týž 1984, Zprávy SSPE, č. 3, str. 12-13.
Vencl, S.: České exlibris, Hollar, 2000

Email ivanbohac@seznam.cz