Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

 


   

 

 

 

 

 

Váchal Josef

 

Josef VÁCHAL
1884 - 1969

Malíř, grafik, řezbář, knižní grafik, typograf, spisovatel. Tvůrce nadnárodního významu, jeden z nejpůvodnějších českých umělců moderní doby. Vzdělával se jen soukromě (A. Kalvoda, R. Bém, A. Hervert). Člen sdružení Sursum. Ovlivněn symbolismem, secesí, expresionismem; jako psychicky nevyrovnaný jedinec podléhal svým halucinačním předsta­vám, úzkostným snům, posilovaným okultismem, anarchismem, kolísáním mezi vírou (zjevnou ze vztahů k J. Florianovi, J. Demlovi, k dílu O. Březiny) a kacířstvím, až satanismem, na druhé straně plný sarkasmu vůči lidem a opravdového soucitu se zvířaty. Příležitostnou grafikou se zabýval soustavně, neboť díky trvalému zájmu sběratelů e. mu přinášela celoživotní živý kontakt s publikem a do jisté míry i příjem: vedle novoročenek a ostatních typů rodinné grafiky vytvořil od 1907 přes 400 e. (nehledě na několik desítek kreslených unikátních e.: 13 jen pro M. Helceleta, další pro R. Klinkovského, A. Mackovou, Paulusovy, J. Portmana, A. Sáňku atd.). Pracoval hlavně v dřevorytu, a zvláště v charakteristicky barevném, dále v zinkografii, Maesrově desce, leptu a suché jehle, linorytu, typografii. Váchalova e. představují souvislý pendant umělcovy celoživotní tvorby a zároveň svébytnou kategorii nejen českého, ale evropského- moderního e. Lit.: Bibliofil I 1923, Č. 2, str. 9-14 (soupis 183 e. do 1921); v. Paulus 1943, J.v., seznam e., č. 45 (a doplňky), SSPE; týž 1948, Knižní značka, . 5-6, str. 61-68; 1. Loubal 1972, Mé svědectví o J.V., Grafika 3, Gottwaldov, str. 3-7; K. Samšiňák 1991, J.V. a sběratelé, Sjezd SSPE - sborník, str. 1-4, Praha SSPE; J. Labuťová - M. Baják, ed., 1998, J.v., Ohlasy na život a tvorbu (bibliografie s 1022 záznamy), Státní vědecká knihovna Hradec Králové; J. Olič 2000, Neznámý Váchal, Praha (Paseka).
Vencl, S.: České exlibris, Hollar, 2000

Email ivanbohac@seznam.cz