Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Soupis exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Odkazy 

 

Autoři

Eva Hašková

 

Impresionismus

Impresionismus

 

Ubytování

Ubytování v Praze

 

 


 

 


 

 

CO JE EXLIBRIS ?

Knihy patří k přátelům nejspolehlivějším a nejmilejším. Právě z tohoto krásného vztahu pravděpodobně vznikala první exlibris. 
Albrecht DuererSlovo ex libris pochází z latiny a znamená "z knih". Původně bylo nazýváno i knižní značka. Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu majitele ke knize. Ex libris se vlepuje do knih, aby zde připomínalo jejich majitele.
Exlibris - knižní značky jsou prokazatelně starší než knihtisk, objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech. V počátcích je používali především panovnici, šlechtické rody a kláštery. Již v té době se kladl důraz na umělecké řešeni exlibris. Jejími tvůrci byli přední umělci té doby Albrecht Durer, Lukas Cranach, Bartel Beham a dalsi.
Moderní české exlibris začíná rokem 1868, a to exlibrisem Josefa Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu  Mezi tvůrce exlibris patřili i další význační čeští umělci té doby jako Alfons Mucha, Max Švabinský, Vojtěch Preissig, Mikoláš Aleš.
Josef MánesSběratelství exlibris u nás dokonce zná datum svého zrodu. Považuje se za něj článek o exlibris v Moderní revue v roce 1897 z pera básníka a prvního sběratele S. K. Neumanna. Od tohoto data se datuje velký zájem o knižní značku a o její sběratelství. Bedřich Beneš Buchlovan v roce 1926 uvádí na pět tisíc původních českých exlibris.
Postupem času exlibris změnilo svůj charakter a ze značky vlastníka knihy se stalo objektem sběratelů. Na tradici tvorby kvalitních ex libris navázali i současní umělci jako např. E.  Hašková, M. Houra, J. Liesler, J. Pileček, K. Beneš, V. Suchánek, E. Ranný a mnoho dalších.
Spolek sběratelů a přátel exlibris,vzniklý v roce 1918, se významně podílí na propagaci exlibris a jejího sběratelství. Pro své členy vydává časopis, čtvrtletník Knižní značka.

ing. Ivan Boháč

 

počet přístupů na www.exlibrisweb.cz

Email ivanbohac@seznam.cz