Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 4, 2003                                                                            další čísla


 

2. JUDr. Vratislav Janda:
Na závěr jubilejního roku.

 

sspe 85 letMilí členové,
naplnil se kalendářní rok, v němž Spolek sběratelů a přátel exlibris slavil 85.výročí svého vzniku. A nebylo zas tak málo příležitostí. Vzpomněli jsme na to při valné hromadě, prostějovském sjezdu, při výstavách, ve spolkových publikacích. Vyšla i řada článků v tisku, časopisech a naše jubileum svými zdravicemi ocenily i některé odborné revue v zahraničí. 
Protože se však náš funkční rok počítá od jedné valné hromady do další, 
skončí náš jubilejní rok až 27.března 2004. A právě toho dne - kdy se značná část členů sejde na valné hromadě a následující výměně exlibris - chce výbor zakončit také naše jubileum. Protože se bude vše odehrávat pod jednou střechou Domu techniků, chceme se ještě sejít od 18 hodin na společenském večeru v tamní restauraci, kterou řada z vás zná z jiných příležitostí. Společná večeře nám umožní udělat i trochu slavnostnější tečku za jubilejním rokem. Chceme si navzájem popovídat, dát příležitost sběratelům, kteří se dosud navzájem neznají, k hlubšímu vzájemnému poznání a také si připít na dalších patnáct let, které musí SSPE urazit do roku 2018, kdy oslaví sté výročí své existence v dnes již velké rodině spolků, sdružených ve F.I.S.A.E., k jejímž zakládajícím členům patří. 
Společenský večer chceme oficiálně ukončit do půl osmé, aby členové, kteří nezůstanou v Praze do neděle, mohli využít posledních večerních spojů k návratu domů. To samozřejmě neznamená, že ti, kteří se chtějí dále družně bavit, musí také končit . Naopak budeme rádi, když většina členů zůstane i nadále. Chceme tím navázat i na tradici takovýchto setkání, která se konala za první republiky a na tradici obdobných bibliofilských večeří. K tomu se vracíme ještě i na dalším místě v tomto čísle Knižní značky.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych na závěr tohoto krátkého ohlédnutí vyslovil přání, aby se nás na valné hromadě, výměnné schůzce a společenském večeru sešlo co nejvíce; abyste přivedli sebou i své rodinné příslušníky a přátele, kteří mají rádi exlibris a drobnou grafiku a s nimiž nás pojí i další společné zájmy.

Na shledanou 27. března v Praze !

zpět na obsah č. 4, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz