Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy

 

 

    

 

 

 

 

    

  číslo 4, 2003                                                                                                         další čísla

 

ÚVODNÍK A OBÁLKA


1. JUDr. Vratislav Janda:
K jednomu významnému kulturnímu výročí.    

2. JUDr. Vratislav Janda:
Na závěr jubilejního roku.

 

ČLÁNKY


3. Zdeněk Řehák:

Archa Noemova jako téma exlibris.

4. Dr. Norbert Hillerbrandt:
SSPE oslavuje 85 let svého trvání.

5. Aleš Nevečeřal:

Pocta P. Františku Alexovi (1913 - 1988).

6. Ivan Panenka:
Smutná správa z Bratislavy.

 

PŘEDSTAVUJEME


7. PhDr. Ivo Prokop:

Gennadij Alexandrov. 

 

VÝSTAVY, INFORMACE


8. Ladislav Dvořák:
Za Petrem Dillingerem do Českého Dubu.

9. redakce:
Jiří Bouda - 70 let.    

 

ZE ŽIVOTA SPOLKU


10. redakce:

Josef Liesler a Adolf Born vyznamenáni. 

 

OHLASY


11. výbor SSPE:

Členský příspěvek na r. 2004 zvýšen.


Tyto stránky jsou dobrovolným pokusem jak v jednoduché podobě zpřístupnit některé informace i nečlenům spolku. Za jakékoliv rady, opravy jazykových i věcných nepřesností, připomínky atd. budeme vděčni.

 

Email ivanbohac@seznam.cz