Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 4, 2003                                                                            další čísla


 

5.Aleš Nevečeřal:
Pocta P. Františku Alexovi (1913 - 1988)

 

Výběr krásných knih a grafiky ze sbírek hudebního historika, sběratele umění a editora bibliofilských tisků a grafiky představila Městská knihovna v Holešově od 22. 10. do 31. 10. 2003. Výstavu uvedl Ing. František Rafaja, z jehož textu uvádím některá životopisná data.
František Alex maturoval na reálném gymnáziu v Hranicích, studoval na teologické fakultě v Olomouci, kde byl 1941 vysvěcen na kněze.V místě svého působení (především v Holešově) se zasloužil o zachování vzácných církevních památek. Jeho zájem o hudbu, literaturu a výtvarné umění daleko přesáhl pouhý region. Rozsáhlý soupis " Bezručova poezie v české hudbě" např. prezentuje 107 skladatelů s jejich 386 hudebními skladbami většinou sborové tvorby. Vydal jej Památník Petra Bezruče v Opavě 1962. Svoji sbírku hudebních bezručian, největší u nás, předal v r. 1976 opavskému Památníku.
Šíře jeho kulturního záběru se projevila především ve sběratelství umění. Z jeho rozsáhlé sbírky se podařilo získat Městské knihovně v Holešově 733 svazků, mezi nimi např. 57 vydání Babičky Boženy Němcové, na 70 vydání Máchova Máje, téměř 50 vydání Erbenovy Kytice a rozsáhlý soubor bezručovských tisků včetně mnoha vydání Slezských písní. Z jeho editorské činnosti lze např. uvést Byliny, v básních Petra Bezruče (1954) s 12 dřevoryty F. Koblihy, soubor 5 suchých jehel V. Komárka na náměty z Erbenovy Kytice, s přáteli pak vydal např. Máchovský grafický cyklus (1981) šesti barevných leptů Pavla Hlavatého aj. Samostatnou kapitolou jeho sbírkového fondu jsou pak jeho exlibris, novoročenky a jiné příležitostné tisky i volná grafika. Milovníci díla Michaela Floriana mají jistě ve sbírkách jeho novoročenky, pro P. Františka Alexe jich vyryl a vytiskl dvacet v letech 1959 - 1978. Kromě M. Floriana je však soupis grafiků, kteří mu byli lidsky i sběratelsky blízko, velmi dlouhý. Byli to např.: Jožka Baruch, František Kobliha, Jaroslav Vodrážka, Karel Weiser, Karel Kinský, Cyril a Jiří Boudovi, Vladimír Komárek, Rudolf Votlučka, Anna Grmelová, Dušan Janoušek, Jaroslav Kaiser, Stanislav Kulhánek, Přemysl Rolčík, Ladislav Rusek, Karel Svolinský, Jeroným Grmela a další.
František Alex se zasloužil o vznik několika výtvarných děl, věnovaných památce holešovského kněze blahosl. Jana Sarkandra. Grafické listy např. vytvořili Jožka Baruch, Michael Florian a Lumír Šindelář. Jak již bylo řečeno, František Alex se stal šíří svých kulturních aktivit (dále např. členem Numismatické společnosti, Sdružení přátel díla Petra Bezruče, duchovním rádcem Junáka) významnou osobností nejen svého regionu, na kterou by se nemělo zapomínat.

zpět na obsah č. 4, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz