Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 1, 2004                                                                            další čísla


 

1. PhDr. Ivo Prokop:
Výstavy k sedmdesátinám Jiřího Boudy.

 

Jiri BoudaVýstava "Jiří Bouda a železnice", průřez celoživotním dílem, byla zahájena 5. dubna 2004 v Národním technickém muzeu.
Z úvodního slova ing. L. Lososa cituji: "Bouda rozhodně není ani prvním ani posledním malířem, který se tématem železnice zabývá. Ale jen málokterý z nich měl možnost vnímat ji tak blízko jako on. Jeho historičtí předchůdci se jí obdivovali jako technickému a civilizačnímu fenoménu, nositeli technického pokroku a tak jej také zpodobňovali. Především jako vnější impresi nového živlu jako Wiliam Turner nebo Claude Monet nebo jako studii nového sociálního prostředí jako Honoré Daumier. Lionela Feinigera zajímal expresivní dojem dožívající techniky, kdežto Belgičan Paul Delvaux vyjadřoval své pocity surrealistickým tajemnem nočních scén opuštěných nádraží. Tam, kde jiní viděli sílu, rychlost a mohutnost strojů, vidí Bouda především krajinu a lidi. Bouda je kronikářem, v jeho díle se snoubí úzce minulost se současností. Přes uplynulá desetiletí zápasů nejrůznějších výtvarných směrů, hledajících formy adekvátního vyjádření dnešního světa, zůstal Bouda tvrdošíjně svůj se svým humanistickým a poetickým vnímáním civilizované krajiny a techniky…".
Velký sál muzea byl zcela zaplněn návštěvníky vernisáže, kteří měli možnost obdivovat Boudovy oleje, velké grafické listy, drobnou grafiku, ucelené grafické námětové soubory, diplomy, návrhy poštovních známek, obálky prvního dne, ilustrace knih, kalendáře, drobné upomínkové předměty se železniční tematikou (sklenice a hrníčky pro jídelní a lůžkové vozy, hrací karty, vystřihovánky) aj.
K výstavě byl vydán katalog, v němž na 32 stranách je 81 ilustrace. Ilustrace jsou převážně barevné a představují reprezentativní výběr z Boudovy "železniční" tvorby. Katalog stojí Kč 95,-, je k dostání ve vstupní hale technického muzea a v budoucnu i v Hollaru.
Výstava "Praha v drobné grafice Jiřího Boudy" byla zahájena 6. dubna 2004 ve vstupní hale Akademie věd České republiky. Jejími organizátory byl tiskový odbor Akademie věd a Spolek sběratelů a přátel exlibris.
Praha byla vždy inspirací všem umělcům - malířům a grafikům. Okouzlila Hollara, romantiky, umělce 19. a 20. stol., ale žádný z nich nepojednal Prahu tak dokonale a rozsáhle, s takovou znalostí, jako Jiří Bouda. Kouty starých uliček a plácků se pomalu a neúprosně ztrácejí z našeho vědomí, ale díky němu jsou zachovány i pro generace příští. Z každého pohledu J. Boudy vyzařuje láska k rodnému městu, k jeho minulosti i současnosti a hrdost na to, že je jeho občanem, že patří sem, do této země.
Myslím si, že se Bouda může podívat na své dílo s pocitem zadostiučinění. Odevzdával vždy dobrou a poctivou práci, za níž se nemusí stydět, nikdy se nikomu nepodbízel, nepotřeboval se vézt na módních vlnách, nevyhledával žádnou protekci.
Popřejme mu k jeho významnému jubileu pevné zdraví a hodně tvůrčích sil do další práce a poděkujme mu za jeho laskavý přístup ke sběratelům drobné grafiky, za jeho pomoc, kterou tolikrát poskytl Spolku sběratelů a přátel exlibris a za jeho přínos české grafice.

zpět na obsah č. 1, 2004

 

Email ivanbohac@seznam.cz