Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy

 

 

    

 

 

 

 

    

  číslo 1, 2004                                                                                                         další čísla

 

ÚVODNÍK A OBÁLKA


1. PhDr. Ivo Prokop:
Výstavy k sedmdesátinám Jiřího Boudy.     

 

ČLÁNKY


2. PhDr. Ivo Prokop:

QUO VADIS exlibris?

3. Eva Němcová:
Umělecký tiskař Jan Mauler.

4. PhDr. Zdeněk Němec:

Michaela Lesařová-Roubíčková.

5. Jarmila Janků:
Soupis exlibris akad. mal. Jiřího Šindlera.

6. Jiří Soukup:
Náš přítel Anatolij Kalašnikov.  

 

PŘEDSTAVUJEME


7. PhDr. Ivo Prokop:

Petr Ptáček. 

 

VÝSTAVY, INFORMACE


8. ing. Ivan Boháč :
Václav Pokorný.

9. ing. Ivan Boháč :
Zajímavé linky.    

 

ZE ŽIVOTA SPOLKU


10. ing. Zdeněk Řehák:

Soubory z Pardubic za rok 2003. 

11. 

Fotografie z Valné hromady 2004.

12. 

Fotografie z Výměnného dne 5.6.2004 v Plané nad Lužnicí.

 

OHLASY


13. 

Obsah ročníku 2003:


 

Tyto stránky jsou dobrovolným pokusem jak v jednoduché podobě zpřístupnit některé informace i nečlenům spolku. Za jakékoliv rady, opravy jazykových i věcných nepřesností, připomínky atd. budeme vděčni.

 

Email ivanbohac@seznam.cz