Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 1, 2004                                                                            další čísla


 

10. ing. Zdeněk Řehák:
Soubory z Pardubic za rok 2003.

 

M. ManojlinRok 2003 byl pro pardubické sběratele úrodný zejména z hlediska souborů, kterými si rozšířili svůj výměnný materiál, ale na druhou stranu si tak snížili bonitu svých peněženek. Ta úroda souvisela mimo jiné i s tím, že ten nejaktivnější iniciátor souborů, ing. Zdeněk Janeba dokončil přestavbu bydlení pro rodinu a jeho aktivita se opět obrátila směrem ke drobné grafice.
Soubory grafik jsou skvělým fenoménem, který láká řadu sběratelů exlibris a milovníky grafiky vůbec. Soubor grafik, který vytvoří jeden autor na dané téma a je-li to téma výtvarníkovi opravdu blízké má pochopitelně daleko větší vypovídací schopnosti o autorovi a jeho náhledu na věci kolem sebe než jeden grafický list. Některé ze sběratelů zajímá téma souboru, jiné zas pohled autora na určité téma, další pouze počet lístků od jednoho autora. Každý z nás jde jinou cestou ke stejnému cíli - k potěše duše a doufám že i k porozumění.
Úrodný rok 2003 pro nás zahájil Martin Manojlín souborem čtyř volných grafik vytvořených kombinovanou technikou tisků z výšky na klasické téma - živly. To je téma, které lidstvo zajímá od počátků vzniku života. Síla živlů děsila lidská společenství, síla živlů dávala vznikat uctívání bohů. Síla živlů nutila člověka vzdorovat jejich působení a posunovala civilizaci vpřed, ale i ničila její dosaženou úroveň. Proto jsou živly klasickým a často vyhledávaným tématem a určitě každý sběratel ve své sbírce najde opus, kde je některý ze živlů zobrazen. Velké téma je velkou výzvou autorovi, aby vyzbrojen svými znalostmi, svou imaginací, svými řemeslným umem, běžnými nástroji, dosažitelným papírem a barvami stvořil dílo. Do jaké míry dílo bude realistické, nakolik bude abstraktní a zda bude symbolické záleží jen na něm. Martin Manojlín se toho nelekl a předvedl že chce, ví a umí. Ovládá barevný tisk z výšky opravdu bravurně. Žlutočervený oheň sálá, gejzír vody se z netušenou silou zvedá z modré vodní hladiny, modravá větrná smršť řádí v temné noci a horké magma ze středu země proniká barevnými vrstvami k jejímu povrchu. Tuto čtveřici grafik zabalil do dokonalého šedého přebalu s bělavým potiskem a modrým vytlačeným písmem. Je to jakýsi malý grafický šperk.
Další soubor, který potěší sběratele má prostý název "Šest exlibris" a vytvořil ho skvělý grafik, který se mezi sběrateli grafiky zatím vyskytuje pouze sporadicky - Jan Hísek. Vyjadřuje se mistrovskou mezzotintou a jeho pohled na svět připomíná pohled okouzleného dítěte. Grafiky na první pohled mají svůj osobitý řád, svůj pokorný pohled na svět kolem a určitou naivitu v kompozici i v zobrazení. Tím vším nás oslovují, asi v nich nacházíme svůj už téměř zapomenutý dětský pohled. Proto je milujeme, jako milujeme vzpomínky na své dětství, jako milujeme vzpomínky na dětství svých dětí. Proto toužíme po dalších a dalších pohledech na svět tím zrakem dítěte, které ještě netuší, co ho v životě čeká. Oněch šest exlibris je vytvořeno na biblická témata: Archa Noemova, Babylonská věž, Zvěstování, Betlém, Útěk do Egypta, Zahrada olivetská. V tomto souboru jsou mimo pardubických sběratelů zapojeni i dr. O. Kalabusová a dr .V. Servus.
Na konec roku 2003 nás potěšila Marina Richter, která vytvořila soubor osmi grafik na téma Hamlet. Grafiky Mariny Richter obdivuji už řadu let. Je svrchovaná kreslířka, umí uvolnit svůj rukopis a občas si opravdu "zařádí" litografickými barvami. Z témat jejich grafik (zejména větších formátů) cítím, že jsou pochopená a "prožitá". To se zde, dle mého úsudku, povedlo převést i do malého formátu jakým exl je. Tváře postav i jejich ruce mají na sobě stopy svých činů i své nečinnosti. Grafiky jsou vytvořeny technikou škrabané litografie (snad poprvé u této autory), jsou černobílé, pouze označení exl a monogram sběratele je proveden červenou barvou. Uprostřed bílého papíru v rámečku je vždy jemnými čarami (šrafurou) vytvořena tvář postavy a její ruce, případně vzor látky a nějaký symbol postavy. Ale určité symboly neudrží v ukázněném projevu rámeček se škrabanou litografií, kresba pokračuje mimo rámeček po celém formátu bílého papíru. Zde již má charakter uvolněné čáry a osobitě kontrastuje s kresbou v rámečku a doplňuje ji. Je to nové, nepříliš obvyklé, ale skvělé. Témata jednotlivých grafik jsou: Hamlet, Ofélie, královna, král, Polonius, šašek, osud, smrt. Věřím, že kdyby Shakespeare žil, postavy svého dramatu by bezpečně poznal a přál by si tento soubor získat. A jemu bych ho rád věnoval.

zpět na obsah č. 1, 2004

 

Email ivanbohac@seznam.cz