Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 1, 2004                                                                            další čísla


 

4. PhDr. Zdeněk Němec:
Michaela Lesařová-Roubíčková.

 

Lesarova-Roubickova(*19.4.1949)
patří mezi výtvarníky, kteří se svou tvorbou zařadili do početné rodiny autorů, pro něž exlibris a komorní grafika nebyly a nejsou jen doplňkem a nadbytečným přívěskem "velkého" umění, nýbrž svébytnou a často nelehko uchopitelnou formou uměleckého výrazu, která má navíc v sobě obsažen moment aktivního vztahu s divákem - objednavatelem.
Není náhodou, že autorka, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové(1967-1973) si tento vztah vytvořila už na škole. Její učitelé v ateliéru grafiky a ilustrace - prof .K.Svolinský a především pak prof.Z.Sklenář, své žáky k drobné grafice cílevědomě vedli.Bylo by jistě zajímavé zjistit, kolik grafiků, kteří si získali v tvorbě exlibris významné místo, odkazuje právě na Z.Sklenáře, jako na učitele, který dal jejich zaměření rozhodující impuls.
Vyjmenovávat všechny úspěchy této pražské autorky (dcery významných českých sklářských výtvarníků René Roubíčka a Miluše Roubíčkové) by vydalo na rozměrný mnohostránkový epos , takže se zde mohu zmínit heslovitě jen o malé části z nich. Samostatně vystavovala na sedmdesátkrát doma i v cizině (celkem již včetně společných výstav zhruba ve třiceti zemích).
Je proto také zastoupena v mnoha sbírkách po celém světě - Londýn, Moskva, Barcelona Lugano, Sant Niclas, Lugano a mnoho dalších. Její zájem o exlibris vyústil v účast v mezinárodních soutěžích, kde se jako autorka rozhodně neztratila. Stačí připomenout opakované ocenění v mezinárodní soutěži Interexlibris, Frederikshavn, Dánsko, v letech 1978 a 1982. Oceněna byla i Masarykovou akademií umění (1994) a Cenou Františka Kupky (1994). Nejdůležitější pro výtvarníka však rozhodně nejsou jen ocenění odborných porot. Každá tvorba se obrací především k divákovi, návštěvníkovi výstav, sběrateli. Mezi významná ocenění se tak jistě zařadila i Cena návštěvníků festivalu komorní grafiky SČUG Hollar 2003. 
Členové našeho spolku její tvorbu znají a má mezi nimi mnoho příznivců. Vždyť svá první exlibris vytvořila již na škole v sedmdesátých letech. Sama autorka přiznává, jak zadání na určité téma dokáže umělce mnohdy potrápit, avšak úsilí je vyváženo kontakty s lidmi, jejichž zájem o uměleckou tvorbu je trvalý a pro výtvarníka, jehož práce je svým charakterem osamocena, má neocenitelný reflexivní význam. 
Grafické listy Michaely Lesařové-Roubíčkové jsou vytvářeny především technikou suché jehly, často v kombinaci s barevným monotypem a slepotiskem. Celkové vyznění jejích prací je ovlivněno jistě i tím, že si své grafiky též tiskne a tak je vlastně autorsky dotváří i v procesu reprodukce. Náměty hledá v přírodních motivech či v objevném zobrazování běžných předmětů, které nás obklopují. Jemná poetičnost, milá úsměvnost, lehké zamyšlení - zvláštní kolekce pocitů se zmocňuje diváka nad tvorbou této autorky, která našla svůj nezaměnitelný a čitelný vlastní výraz uměleckého vyjádření.
Postavíte- li se před galerii, kde vystavuje, tak jak jsem to udělal já na současné výstavě v Galerii Fronta ve Spálené ulici v Praze (do 20.5.2004, vernisáž uvedl prof. F.Dvořák), uvidíte vycházet lidi, kterým zůstává na tváři úsměv. Listy Michaly Lesařové - Roubíčkové nevzbuzují silné emoce, nedrásají duši ani Vás nerozesmějí - prostě jen pohladí. Kvůli tomu se vyplatí na její výstavu jít.

zpět na obsah č. 1, 2004

 

Email ivanbohac@seznam.cz