Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 1, 2004                                                                            další čísla


 

5. Jarmila Janků:
Soupis exlibris akad. mal. Jiřího Šindlera.

 

J. SindlerJiří Šindler (nar. 25. 5. 1922 v Poličce) žije v Brně.Grafik, malíř, ilustrátor a pedagog, absolvent Vysoké uměleckoprůmyslové školy v Praze (prof. Strnadel), je v současné době jedním z mála grafiků - kaligrafů. Různé druhy písma, ale i písmo hlaholské, které má tolik zajímavých tvarů, jej stále oslovují. Za svůj plodný život vystavoval svá díla doma i v zahraničí a je zastoupen v mnoha našich galeriích. Méně známá jsou jeho exlibris, která vytvářel pro své přátele hlavně v technice dřevorytu. Taktéž tvořil novoročenky, kterých je více než dvojnásobný počet ( více než 50). Na rozdíl od exlibris si autor novoročenky neschovával, tudíž je obtížné se jich dohledat. Veškerým grafickým listům bez ohledu na rozměr, věnoval Jiří Šindler velkou péči a svou preciznost, takže i tato drobná dílka si zasluhují pozornost a rozhodně nejsou ve stínu velkých prací.
Soupis exlibris
Rok exlibris pro koho obsahové znázornění technika rozměr (mm)
1. 1941 Z knih STŠ (Stanislav Švehla) klečící dívka s knihou dřevoryt X2 45 x 45
2. 1942 Dr. Petr Truhlář ruka hrající na housle X2 70 x 80
3. 1943 Alois Chvála dívka s knihou X2 40 x 17
4. 1943 Ria Čermáková nahá dívka vylévá vodu ze džbánu (dle Engera) X2 107 x 60
5. 1946 Z knih Jana Žilky dvě holubičky barev. X2 65 x 45
6. 1946 Š V (Václav Šedý) Písmena ŠV se sochařem X2 50 x 25
7. 1946 C S ( Cyril Šedý) písmena CS s grošovaným Pegasem X2 65 x 55
8. 1946 - 9 Vlasta Kasalová kozoroh v notové osnově linoryt 3 barev. varianty 55 x 80
9. 1950 - 3 Slavoj Pospíšil trubadůr s mandolinou pod balkonem s dívkou X2 108 x 65
10. 1954 EX KHM libris Dr. Josef Stejskal zlomená sněženka a noční motýl X2 barev. 95 x 50
11. 1955 - 9 Ex bibliotheca Dr. Miloš Ondrášek kaligrafie zinkografie 30 x 55
12. 1955 - 9 Ex bibliotheca Dr. Luboš Ondrášek kaligrafie zinkografie 32 x 55
13. 1955 - 9 Petr Eben kaligrafie s P barev. X2, 2 varianty 100 x 48
14. 1965 Karel Novák kaligrafie barev. X2 95 x 75
15. 1966 - 9 Ex musicis František Popelka kaligrafie barev. X2, 2 varianty 120 x 65
16. 1967 Bohumil Ill kaligrafie X2 50 x 80
17. 1968 Petr Konzál kaligrafie lino a zinkografie 60 x 55
18. 1975 PhMr Iva Horská leknín barev. X2 60 x 45
19. 1975 K N (Karel Novák) kaligrafie X2 45 x 40
20. 1978 Jaroslav Bránský kaligrafie barev. X2 110 x 70
21. 1980 Bohumil Ill Mořská panna v rámu různě značených exl. barev. X2 65 x 55
22. 1991 - 3 MUDr. Radek Brauner černošská tanečnice se šípy X2 88 x 80
23. 1994 Ing. Oldřich Shromáždil CSc kaligrafie barev. X2 80 x 74
24. 2002 Jarmila Janků kaligrafie barev. X2 100 x60
25. 2002 Václav Dostál kaligrafie barev. X2 55 x 45
26. 2003 Bohuslav Martinů kaligrafie v kruhu barev. X2 (návrh) 65 x 65
Poznámka k seznamu: u každého jména majitele je v tisku označení exlibris. Jména v závorkách nejsou uvedena.
Ještě ke jménu Jiří Šindler. Existuje ještě jeden výtvarník stejného jména - jak mnozí znají a někteří je zaměňují. Ten je mladší (nar. 1938), žije v Hradci Králové a hlavně tvoří zcela jinak a to technikou suché jehly, leptu a litografie.

zpět na obsah č. 1, 2004

 

Email ivanbohac@seznam.cz