Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy

 

 

    

 

 

 

 

    

  číslo 2, 2003                                                                                                         další čísla

 

ÚVODNÍK A OBÁLKA


1. JUDr. Vratislav Janda:
Ke sjezdu v Prostějově.    

2. PhDr. Zdeněk Němec:
Miroslav Houra - 70 let.  

3. Ing. Ivan Boháč:

Karel Šafář - 65 let.

 

ČLÁNKY


4. Karel Žižkovský:
Podivné setkání- z oslavy 75. narozenin Dr. Ivo Prokopa.

5. Ing. Ivan Boháč:

Marie Jančáková, rozená Přibilová (1887 -1959).

6. PhDr. Marie Hálová:
Exlibris ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.
7.Doc. PhDr. Slavomil Vencl:
Novoročenky Antonína Odehnala.

8. Doc. PhDr. Slavomil Vencl:
Další vzpomínka na Jindřicha Pilečka.    

 

PŘEDSTAVUJEME


9. PhDr. Ivo Prokop:

Akademický malíř Boris Brankov.

 

VÝSTAVY, INFORMACE


10. Ing. Jan Langhammer:
7. ročník soutěže exlibris dětí 12 až 15-letých v Hlohovci.

11. PhDr. Ivo Prokop:
Výstava grafiky Jaroslava Klápště.

12. Doc. Josef Chalupský:
Venušin sen.

13. PhDr. Ivo Prokop:
Varsaviana. Rara et curiosa.

14. Karel Fojt a Zdeněk Němec:
Galerie Zdeněk Sklenář.
15. ing. Milan Humplík:

Exlibristická falza.
16. Ing. Vladimír Pospíšil:
Marie von Eschenbach.

17. Doc. Josef Chalupský:

Zajímavá exlibris - Havran.

 

ZE ŽIVOTA SPOLKU


18. Ing. Ivan Boháč:

XXVIII. olomoucké setkání KPVU, SČB a SSPE. 

19. Ing. Milan Humplík:

Výměnný den v Pardubicích. 

20. PhDr. Zdeněk Němec:
V. Moravský salón exlibris.

 

OHLASY


21. Ing. Milan Humplík:
Sjezd DEG.


Tyto stránky jsou dobrovolným pokusem jak v jednoduché podobě zpřístupnit některé informace i nečlenům spolku. Za jakékoliv rady, opravy jazykových i věcných nepřesností, připomínky atd. budeme vděčni.

 

Email ivanbohac@seznam.cz